Scroll to top
Logo Profil

Når elektronet og flyet møtes.

Vi er svake for sterke tanker om bærekraft og innovasjon, og når en av oss i teamet i tillegg er utdannet pilot og sånn, ja da blir fort ELFLY AS en veldig kjekk kunde å jobbe med.

ELFLY AS er ikke bare importør for el-fly til Norge og Skandinavia, de er også politisk engasjerte for å få tilrettelagt infrastrukturen rundt el-fly generelt. Norge er med sitt kortbanenett midt i blinken for el-flyvninger, og el-fly gjør flyvninger på dette nettet til en rimelig affære i forhold til hva man er vant til idag.

Designet: Noe av det som kjennertegner el-flyene som ELFLY AS importerer, er at de ser ut som vanlige fly, dette er viktig å hensynta i forhold til ELFLYs kundegruppe. Kundegruppen er i all hovedsak flyklubber og piloter som har lært å fly vanlige fossildrevne fly. Dette tok vi med inn i prosessen i logodesignet. Vi fant frem til alle de ulike måtene man fremstiller fly på en enkel og ikonisk måte. Deretter så vi på det som gjør dette flyet spesielt. Det som gjør at det skiller seg ut, og det er selvsagt EL-delen av det hele. Vi fant frem til mange mulige måter å fremstille el og strøm, uten å finne noen hensiktsmessig klaff. Fly med en ledning/stikkontakt gir ikke akkurat følelse av fremtid. Vi gikk litt dypere i materien strøm og el, og kom frem til at om man flipper den tradisjonelle måten å fremstille elektronet på helt vannrett, så fikk vi kryssklaff på en av de enkleste måtene å fremstille fly, nemlig rett forfra. (Se illustrasjon) Slik møttes elektronet og flyet på vårt tegnebrett og ELFLY as fikk en genialt enkel logo, og et element å bruke ut videre i den visuelle profilen.

Heia el-fly!

  • Skills

    Design, retorikk

  • Client

    ELFLY AS

Share project