Scroll to top
Logo Profil

Eidsvågneset Barnehage

Logo og profil for Eidsvågneset barnehage.

Denne barnehagen er annerledes. Den er full av reiselyst. Den er full av små globetrottere.

Når globen (les banas verden) er nærmiljøet og en lang tur er ture til Voss, da er også globen Hordaland. Logoen er bygget opp med tanken om at Hordaland er den globen disse barna skal oppleve og oppdage. Dette er en utebarnhage. Og for hvert nytt besteget fjell, eller for hvert mål nådd- settes globetrotterflagget ned.