Scroll to top
Logo Profil

Bergen Domkirke Menighet

Visuell kommunikasjon for Bergen Domkirkes menighet, da de skulle gjøre om St.Jakobs kirke til et kreativt senter for ungdom. Et ungdomsprosjekt. St.Jakobsprosjektet.

Hvordan få ungdommen inn i kirken. Kirken som et bygg. Med et tak som rommer alle. Alt design i dette prosjektet er basert på kirkens arkitektur, og kirkens rom. Målet med prosjektet var å lage en plass hvor ungdommen ville være. En plass hvor alle føler seg velkommen og ivaretatt.